Jõgeva Jõulujooks

Jõgeva Jõulujooks stardib pühapäeval, 12. detsembril kell 12 spordimaja Virtus (Aia 40, Jõgeva linn) eest.Osalejad on oodatud starti jõuluteemalistes kostüümides. Parim kostüüm toob auhinna!Jooksudistantsi pikkus on 10 km. Rada on kogu ulatuses tähistatud, olulistes pöördekohtades on rajal suunajad. Rada kulgeb mööda Jõgeva valla kõvakattega tänavaid ning ületab Tartu-Jõgeva maanteed. Distantsi on võimalik läbida ka kõndides, kõnnikeppidega või ilma.
Rajal on kaks joogipunkti, kus pakutakse vett ning spordijooki.Start, finiš ning võistluskeskus asub spordimaja Virtus ees.
Võistluskeskus avatakse kell 10.
Finiš suletakse kell 14.Osaleda võivad kõik jooksuhuvilised, kes on piisavalt treenitud antud distantsi läbimiseks. Osavõtt toimub omal riisikol (alaealiste puhul lapsevanema või treeneri nõusolekul). Võistlusele on lubatud üksnes COVID-19 vaktsineerimise või COVID-19 läbipõdemise tõendiga va alla 18-aastased ja erivajadusega isikuid (kui mittevaktsineerimine on põhjendatud). Haigena jää koju!!!Aega võetakse kiibiga. Number tuleb kinnitada rinnale ja number peab olema nähtav kogu võistluse vältel stardist finišijoone ületamiseni.Registreerimine ja maksmine:
https://my.raceresult.com/185206/registration
https://payment.ecommerce.sebgroup.com/lp/hax4zf

Juhend sporditegevuse korraldamiseks alates 25. oktoobrist 2021

  • Alates 25.10.2021 ei saa enam negatiivse koroonatesti alusel sportimisega seotud teenuseid tarbida. St, et sportimine, treenimine, huvitegevus, huviharidus, spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused on lubatud üksnes COVID-19 vaktsineerimise või COVID-19 läbipõdemise tõendiga. Muudatus ei puuduta alla 18-aastaseid, erivajadusega isikuid (kui mittevaktsineerimine on põhjendatud), riigi sõjalise kaitse või siseturvalisusega seotud tegevusi, üldhariduskoolides (sh, ülikoolides, kutsekoolides) õppivaid õpilasi õppekava täitmisega seotud tegevustes.

Muud olulised tähelepanekud:

  • Spordiorganisatsioonide töötajatele kehtivad endiselt samad reeglid nagu varem: tööandja peab töökeskkonna riskianalüüsis ette nägema ja rakendama konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed ning töötajad peavad neid meetmeid täitma. Kui treeneri tööks on teiste inimeste juhendamine ning seda ei ole võimalik teha virtuaalselt, siis ei ole põhjendatud riskide maandamise meetmena vaid maski kandmine ja distantsi hoidmine. Vaktsineerimata treenerite puhul tuleks ette näha regulaarne testimine vastavalt riskianalüüsist tulenevatele riskidele.
  • Professionaalsele spordile rakendub samasugune erisus nagu tööandjatele – kui isik pole vaktsineeritud või haigust läbi põdenud, on riskianalüüsist tulenevaid meetmeid järgides võimalik tegevusega jätkata. Täpsem info juhendis.
  • Kui spordihoonesse soovib tulla tööd tegema isik, kes pole spordihoone töötaja ning tal ei ole ette näidata COVID-19 läbipõdemise või vaktsineerimise tõendit, siis spordihoone haldajal on õigus töötaja ruumidesse sisse lasta. Vabariigi Valitsuse korralduse järgi vastutab tegevuse korraldaja, ehk treeningu puhul treener ja tema tööandja tegevuse ohutuse ning selle eest, et järgitakse riskianalüüsist tulenevaid nõudeid. Kui spordihoone omanik leiab, et ilma tõendita inimese ruumidesse lubamine on ohtlik teistele seal viibivatele inimestele, siis on tal õigus inimest mitte sisse lasta. Sellisel juhul on tegemist kahe eraõiglusliku isiku vahelise kokkuleppega, mis ei tulene Vabariigi Valitsuse korraldusest. Kokkuvõttes: spordihoone ei riku seadust, kui ta lubab enda ruumidesse vaktsineerimata või koroonaviiruse mitteläbipõdenud teise asutuse töötaja. Sellega kaasnevaid riske peab iga spordihoone omanik ise hindama.