Õppemaksu teave

Alates 1. veebruarist on Jõgeva Valla Spordikooli igakuine õppemaks 30€.


Viide määrusele: Jõgeva valla huvikoolide õppetasu

Spordikooli kodukord

 1. Spordikool on huvikool, mille õpilaskonna moodustavad 7-19 õpilased. Erandina võetakse vastu ka 6 aastaseid.
 2. Õppemaksuga õppetöö kestab 9 kuud, 1. septembrist järgmise kalendriaasta 31.maini. Lisaks laagrid täiendava osalustasu eest.
 3. Õppetöö toimub õppekava alusel, rühmatundidena treeneri juhendamisel.
 4. Spordikool tagab õpilase tervise kaitse tema spordikoolis viibimise ajal.
 5. Õpilase käsutusse antud spordikooli inventari eest kannab materiaalset vastutust õpilase seaduslik esindaja (lapsevanem või eestkostja).
 6. Treeningtunnid algavad peale üldhariduskooli tunde vastavalt tunniplaanile.

Õpilase õigused ja kohustused on:

 1. Saada teavet spordikooli spordikorralduse, spordivõistluste ja spordiürituste kohta;
 2. Tutvuda spordikoolis temale ettenähtud õppekavaga, treeningkoormuste ja esitatavate nõuetega;
 3. Kasutada treeningtöös ja võistlustel spordikooli inventari, seadmeid, spordivarustust;
 4. Kasutada spordikooli sümboolikaga sportlikku vormi
 5. Spordikoolist lahkumisel/õppeala vahetamisel teavitada treenerit kui ka spordikooli direktorit
 6. Järgima spordikooli põhimäärust ja täitma spordikooli kodukorda;
 7. Osalema spordikooli õppe- ja kasvatustöös, harjutama regulaarselt oma sportliku ettevalmistuse tõestamiseks;
 8. Järgima sportlikku režiimi ja “ausa mängu” põhimõtteid, hoidma heaperemehelikult spordikooli inventari, varustust ja vara;
 9. Seisma spordikooli hea maine ja sportliku au eest;
 10. Võistlema spordivõistlustel spordikooli ja omavalitsuse nimel;
 11. Osaleda treeningutel sportlikus riietuses;
 12. Teavitada treenerit/direktorit mitteosalemisest treeningutel ning teavitama kui puudumised osutuvad pikemaks (tervislikel põhjustel puudumisega võimalik taotleda õppemaksu vabastust.