Jõgeva Valla sportlastel võimalik taotleda toetust

Õppuri toetust makstakse, kui peres on 2 või enam alla 19-aastast Jõgeva valla sissekirjutusega last. 7-19-aastase õppuri puhul kaetakse ühe huviala või huviringi õppetasu kulud kuni 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 30 eurot ühe õppuri kohta kuus.

Toetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise, kui õppuri pere on viimase 12 kuu jooksul olnud toimetulekutoetuse saaja või peres kasvab 2 või enam alla 19-aastast last.

Õppuri toetust saab taotleda kaks korda aastas. Taotlus tuleb esitada Jõgeva Vallavalitsusele 1. märtsiks (jaanuari–juuni eest) ja 1. novembriks (septembri–detsembri eest).

Transporditoetust makstakse ühes huviringis või huvialal osalemise transpordikulude katmiseks. Transporditoetust saavad taotleda õppuri vanemad ja alates 18. eluaastast õppur ise juhul, kui õppuri elukoht ja huvialaga tegelemise koht on erinevad ja õppuri elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust.

Transporditoetust makstakse osalemiseks huvihariduses või -tegevuses kuni kaks korda nädalas ühistranspordi piletite alusel või kütusearvete esitamisel.

Transporditoetust saab taotleda kaks korda aastas. Taotlus tuleb esitada Jõgeva Vallavalitsusele 1. märtsiks (jaanuari–juuni eest) ja 1. novembriks (septembri–detsembri eest).

Link taotlustele:

Õppuri taotlus

Transporditoetus