Avalduse esitamine

AVALDUST ESITAMA

Avalduse saate esitada elektroonilisel eeltäidetud e-vormil. Sisselogimiseks vajate kehtivat ID-kaarti või Mobiil-ID-d.
 
Spordikool võtab uusi õpilasi vastu kogu aasta jooksul.
Spordikooli treeningrühma õppetasu on 20 eurot kuus, koolieelikute treeningrühmas 15 eurot kuus. Juuni, juuli ja august on õppemaksuvabad.

Arved edastatakse vanematele elektroonselt e-postile iga kuu 10. kuupäevaks (va. juuni, juuli ja august).

Spordikoolist lahkumisel/õppeala vahetamisel teavitada treenerit kui ka spordikooli direktorit.
 
Täiendavat infot spordikooli astumise kohta annab vajadusel spordikooli direktor Kaido Alev, tel 5192 2329, e-post spordikool@jvsk.edu.ee.