Dokumendid

Jõgeva Valla Spordikooli astumise avaldus
 
Avalduse saate esitada elektroonilisel eeltäidetud e-vormil. Sisselogimiseks vajate kehtivat ID-kaarti või Mobiil-ID-d.
 
Spordikool võtab uusi õpilasi vastu kogu õppeaasta jooksul 01.09.-31.05.
Spordikooli treeningrühma õppetasu on 20 eurot kuus, koolieelikute treeningrühmas 15 eurot kuus.
 
Täiendavat infot spordikooli astumise kohta annab vajadusel spordikooli direktor Kaido Alev, tel 5192 2329, e-post spordikool@jvsk.edu.ee.

Jõgeva Valla Spordikooli põhimäärus