Tagasi Koolist-le

Hoolekogu

Esimees – Toomas Klaarman, kooli toetava organisatsiooni Jõgevamaa Spordiliit Kalju esindaja – info@jslkalju.ee

Veigo Tumaševski, kooli pidaja esindaja – veigo.tumasevski@gmail.com

Märt Tralla, treenerite esindaja – mtralla5@hotmail.com

Marju Saviauk, vanemate esindaja – marju.saviauk@mail.ee

Kaily Moones, vallavalitsus spordi-ja terviseedendamise nõunik – kaily.moones@jogeva.ee