Tagasi Koolist-le

Ajalugu

Sihtasutuse asemele luuakse valla hallatav asutus

Jõgeva vallavolikogu otsustas oma 28. märtsi istungil lõpetada Sihtasutuse Kuremaa spordikool tegevus 31. augustist 2019 ning anda selle varad üle asutatavale Jõgeva valla spordikoolile. Viimane alustab tegevust 1. septembril 2019 ja sellest saab Jõgeva vallavalitsuse hallatav asutus.

Kuremaa spordikooli asutasid 2005. aastal viis omavalitsust, Jõgeva, Palamuse, Torma, Tabivere ja Saare vald. 2009. aastal lõpetasid Torma ja Tabivere vald oma osaluse selles ettevõtmises, 2012. aastal astus kõrvale Saare vald ning samal aastal peatas tegevuse spordikoolis Palamuse vald. 2017 aastal liitus Palamuse vald Jõgeva vallaga.

„Kui spordikoolil oli viis omanikku, oli sihtasutuse vorm ainuvõimalik. Ka raha sporditegevuse edendamiseks oli sihtasutusena lihtsam taotleda. Nüüd, mil kool kuulub ainult ühele omanikule, Jõgeva vallale, on targem luua sihtasutuse asemele allasutus,” ütles abivallavanem Arvo Sakjas ja lisas, et sihtasutusi loodi mingil hetkel usinasti ka mujal ning et näiteks Tartu linnale on riigikontroll juba etteheiteid teinud liiga suure arvu sihtasutuste pidamise pärast, soovitades need hallatavateks asutusteks ümber teha.

Jõgeva valla spordikool hakkab tegutsema huvikoolina ja sellele koolitusloa saamiseks tuleb haridus- ja teadusministeeriumile neli kuud enne õppeaasta algust esitada huvikooli registreerimise taotlus, asutuse põhimäärus ja õppekavad. Ka Jõgeva valla spordikooli põhimäärus sai 28. märtsi istungil volikogu heakskiidu.

Volikogu liige, haridus- ja noorsootöö komisjoni kuuluv Väino Ling märkis, et Jõgeva valla spordikooli paremaks käivitamiseks on mõtteid ja kogemusi kogumas käidud mitmel pool Eestis. Kogu valla noorte saavutussport tahetakse koondada spordikooli alla. Spordikooli juures tegutsedes ei pea treener tegelema majandusasjadega, vaid saab keskenduda sportlaste treenimisele.

„Mõned on murelikult küsinud, et kui spordikool luuakse, mis saab siis klubidest. Aga keegi ei sunni klubisid spordikooli astuma. Spordikool tuleb hoopis nii hästi tööle saada, et klubid sellega vabatahtlikult liituksid,” sõnas Ling.

Arvo Sakjas lisas, et Kuremaa spordikooli treenerid tuuakse Jõgeva valla spordikooli üle. Uue spordikooli direktori leidmiseks korraldatakse konkurss.

04.04.2019

Allikas: Jõgeva valla veebileht

Sihtasutus Kuremaa spordikool lõpetab augustis

Neljapäevasel Jõgeva vallavolikogu istungil otsustati likvideerida SA Kuremaa spordikool ning kõik varad anda üle asutatavale Jõgeva vallavalituse hallatavale Jõgeva Valla Spordikoolile. See tähendab, et 31. augustil on Kuremaa spordikooli viimane tegutsemispäev, sest 1. septembrist alustab tööd loodav spordikool.

„SA Kuremaa spordikool moodustati 2005. aastal, kui selles osalesid Torma, Tabivere, Palamuse, Saare ja Jõgeva vald. 2009. aastal otsustasid Tabivere ja Torma vald osaluse lõpetada ning 2012. aastal lõpetas osaluse Saare vallavolikogu. Toona oli asutamise juures ainuvariant sihtasutus. Tänaseks on selle vajadus kadunud, kuna spordikoolil on vaid üks omanik,“ märkis Jõgeva abivallavanem Arvo Sakjas. Üheks põhjuseks, miks sihtasutus kaotada, loetles Sakjas riigikontrolli loodud materjale, mis soovitasid näiteks Tartu linnal sihtasutused muuta ümber allasutusteks. Seda teed soovib minna ka Jõgeva vald.

„Viimased kolm aastat on mõeldud, mida ja kuidas teha. Oleme käinud erinevates spordikoolides uurimas, kuidas seal tehtud on. Meie eesmärk on ikkagi, et kogu noorte saavutussport koonduks spordikooli alla ning treenerid saaksid tegeleda üksnes oma tööga, mitte näiteks majandusküsimustega,“ märkis volikogu liige Väino Ling.

„Mõned võib-olla kardavad, et mis saab spordiklubidest, kui spordikool allasutusena tööle hakkab, aga kedagi ei sunnita spordikooli astuma. Usun, et spordikool tuleb niimoodi tööle saada, et treenerid klubidest ise tahaksid spordikooli astuda,“ lisas Ling.

Otsuse eelnõu kinnitati 16 poolthäälega, kaks saadikut olid vastu ning kaks jätsid hääletamata.

30.03.2019

Allikas: Vooremaa