Jõgeva Valla sportlastel võimalik taotleda toetust

Jõgeva Linna fond, mis on asutatud 2001. aastal Jõgeva Linnavalitsuse poolt eesmärgiga toetada spordielu Jõgeva linnas ja vallas, on avanud taotlusvooru stipendiumide eraldamiseks. Stipendium on mõeldud sportlastele, spordiklubidele, kui ka spordielu edendajatele, kes saavad esitada taotluse enda või oma organisatsiooni nimel. Toetusfondi suuruseks on 1000 eurot.  Toetuse taotluste vastuvõtt toimub ajavahemikul 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.

Taotlusi on võimalik esitada Eesti Rahvuskultuuri Fondi kodulehel allfondis Jõgeva Linna fond.

Link taotlusele: http://www.erkf.ee/allfondid/jogeva-linna-fond

COVID-19 nakkusohutuse tõendamisega on üles kerkinud küsimus, kas lapsevanem peab enda nakkusohutust tõendama, kui ta viib lapse treeningule ning viibib spordihoones lühikest aega?

Kui lapsega spordihoonesse sisenemine on vältimatu (laps on väike ja ei julge üksi minna, ei oska veel riietuda jne), siis võib lapsevanem lühikest aega (u kuni 15 min) viibida spordihoones ilma, et ta tõendaks enda nakkusohutust. Kanda tuleb maski ning hoida teiste inimestega mõistlikku vahemaad. Lapsevanem, kes ei ole oma nakkusohutust tõendanud, peab pärast lapse treeninguks ettevalmistamist (abistamine riietumisel, treeningruumi saatmine) spordihoonest lahkuma. 

Kui lapsevanem soovib spordihoonesse jääda, et lapse treeningut pealt vaadata, tunnist osa võtta või peab teda terve tunni vältel abistama, siis peab lapsevanem tõendama enda nakkusohutust. 

NB! Spordihoonete haldajatel on sellegipoolest õigus nõuda kõikidelt täiskasvanud inimestelt spordihoonesse sisenemisel COVID-19 tõendit, kuid see ei ole kohustuslik, kui lapsevanem viibib spordihoones lühikest aega ja ei võta tegevustest osa.  

Palume spordiklubidel olukorda lapsevanematele selgitada ning paluda võimalusel last siseruumides mitte saata, et vältida ebavajalike kontaktide teket. 

Jarko Koort

jarko.koort@kul.ee

628 2239 | 5196 9132

Suur-Karja 23 | 15076 Tallinn | Eesti

www.kul.ee