Avaldus

Saada täidetud avaldus aadressile spordikool@jvsk.edu.ee.

Spordikool võtab uusi õpilasi vastu kogu aasta jooksul.
Spordikooli treeningrühma õppetasu on 30 eurot kuus, koolieelikute treeningrühmas 20 eurot kuus. Juuni, juuli ja august on õppemaksuvabad.

Arved edastatakse vanematele elektroonselt e-postile iga kuu 10. kuupäevaks (va. juuni, juuli ja august).

Spordikoolist lahkumisel/õppeala vahetamisel teavitada treenerit kui ka spordikooli direktorit.
 
Täiendavat infot spordikooli astumise kohta annab vajadusel spordikool, e-post spordikool@jvsk.edu.ee.