Lasteaia osalustasu ja huvikoolide õppetasu maksmine eriolukorras

Vastavalt Jõgeva Vallavolikogu otsusele nr 166, mis võeti vastu 26. märts 2020.a. vabastab lapsevanemad lasteaia osalustasu ja huvikooli õppetasu maksmisest alates 1.aprillist 2020 kuni eriolukorra kehtimise lõpuni.

Otsusega saate tutvuda https://atp.amphora.ee/jogevavv/index.aspx?itm=303862