JUHENDID JA SUUNISED. Koroonaolukord ja kultuurivaldkond

Seoses üleilmse koroonaohuga kehtivad avalikele üritustele mitmesugused kitsendused. Palume tutvuda reeglitega. Lehekülje viimane uuendus 25. august.

  • JAGA

COVID nakkusohu suhtes kontrollimata avalikes siseruumides tuleb hakata kandma maske

Alates 26. augustist tuleb COVID nakkusohu suhtes kontrollimata avalikes siseruumides hakata kandma maske. Maske tuleb hakata kandma kõigis nendes avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Need on ruumid, millesse sisenemisel ei nõuta COVID tõendit.

COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta tuleb 26. augustist hakata esitama alates 18. eluaastast enamikes korraldatud tegevustes alates esimesest osalejast. 

See tähendab, et COVID tõendit tuleb esitada sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel. Kõikidelt osavõtjatelt tuleb nakkusohutust kontrollida ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks toitlustuskoha rentimisel või teatrietenduse tellimisel teatris. Samas pole COVID tõendit vaja esitada, kui siseneda toitlustusettevõttesse ettetellitud toidu kaasaostmiseks, kuid siis tuleb kanda maski.

COVID tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.

Siseruumides toimuvate tegevuste korral on oluline lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine.

Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.

Üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. Sisetingimustes võib olla kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 külastajat. 

Täpsemat info COVID tõendi ja selle kontrollimise kohta leiab – https://www.kul.ee/covid-tervisetoend 

6. augustil toimus infotund COVID tõendi teemadel ettevõtjatele, mille materjale saab vaadata siit  ning mille salvestust saab vaadata siit . Infotunnis räägiti kiirtestimise korrast, anti ülevaade COVID tõendist, piirangutest turismi-, majutus- ja toitlustussektoris ja piirangutest ürituste, spordi ja kultuuri valdkonnas. Samuti räägiti tööandja õigustest ja kohustustest seoses COVID tõendiga. 

Tutvuge sellel lehel olevate juhenditega, kus nõuded on kirjeldatud detailselt (all).